Allmänna villkor

Allmän information

Dessa Allmänna villkor är en del i Kreditavtalet som Kredittagaren har slutit med Fairlo.

Kreditgivare Fairlo AB (559084-1101), Gamla Brogatan 11, 111 20 Stockholm.

Fairlo AB, hädanefter Fairlo, erbjuder Vardagslånet som är ett annuitetslån utan säkerhet. Vardagslånet ställs ut utan säkerhet till privatpersoner och ska återbetalas enligt punkt 7. Ansökan sker via Fairlos webbsida www.fairlo.se och identifiering sker via BankId. Genom att identifiera och signera med BankId godkänner Kredittagaren dessa allmänna villkor och det individuella kreditavtalets villkor. En förutsättning för att beviljas Vardagslånet är att Kredittagaren klarar Fairlos kreditprövning. Vardagslånet ställs till Kredittagarens förfogande omgående efter avtalsslut.

Genom att sluta ett Kreditavtal med Fairlo godkänner Kredittagaren dessa Allmänna Villkor och försäkrar att:

  • Kredittagaren kommer att meddela Fairlo om denne är (eller har varit) (i) person i, (ii) familjemedlem till eller (iii) känd medarbetare till en person som är eller har varit i politiskt utsatt ställning,
  • Kredittagaren inte är skattskyldig i annat land,
  • Kredittagaren inte agerar för någon annans räkning.

Om Kredittagaren inte förstår någon del av de Allmänna Villkoren eller Kreditavtalet ska Kredittagaren be om ytterligare information.