Vi använder cookies. Läs mer i vår Personuppgiftspolicy.

Allmänna villkor

Allmän information

Dessa allmänna villkor (”Allmänna villkor”) är en del av det kreditavtal (”Kreditavtal”) som Kredittagaren har ingått med Kreditgivaren.

Dessa allmänna villkor gäller för Fairlos tjänster Fairlo Varda och Fairlo Lösa. Bestämmelserna i Del 2 gäller endast för tjänsten Fairlo Lösa. Bestämmelserna i Del 3 gäller endast för tjänsten Fairlo Varda. Bestämmelserna i Del 4 gäller för både Fairlo Lösa och Fairlo Varda.

Kreditgivare är Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget (publ) med organisationsnummer 556760-6032 och postadress Box 173, 101 23 Stockholm (“Kreditgivaren”) som tillhandahåller kontokrediter utan säkerhet till privatpersoner.

Kreditförmedlare är Fairlo AB med organisationsnummer 559084-1101 och postadress Gamla Brogatan 11, 11 20 Stockholm (“Kreditförmedlaren”). Kreditgivaren har givit Fairlo i uppdrag att förmedla och administrera kredithanteringen och avtalsrelationen för Kreditgivarens räkning.

Villkoren för Krediten framgår av dessa Allmänna villkor och Kreditavtalet. Genom att ingå Kreditavtalet förbinder sig Kredittagaren att följa Kreditavtalet, dessa Allmänna villkor samt den Betalningsplan som vid varje given tidpunkt gäller för Krediten.

En Kredittagare som inte förstår någon del av de Allmänna villkoren, Betalningsplanen eller Kreditavtalet bör kontakta Fairlo för ytterligare information.