Allmänna villkor

Vi sätter en ära i att ha världens mest underhållande avtalsvillkor.

Fairlos allmänna villkor sammanfattade som en kärlekshistoria*

*För den mer juridiskt giltiga versionen rekommenderar vi att du läser våra “Allmänna villkor - På ren svenska”

I en avlägsen tid, i en värld där kärlek och kredit sammanflätades i en oändlig dans, träffade Kredittagaren och Kreditgivaren varandra. Denna episka kärlekssaga utspelade sig i skuggan av juridiska bestämmelser, men dess passion brann starkare än någonsin.

I centrum av denna berättelse stod Kredittagaren, en modig själ, en fysisk person över 20 år, med svenskt personnummer och en plats i Sveriges hjärta. Kreditgivaren, Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget (publ), hade en hemlighet att dela, en hemlighet som skulle komma att förändra deras liv för alltid.

Fairlo AB, en förmedlare av kärlek och kredithantering, förde dem samman i en händelserik förening. Kreditgivaren gav sitt hjärta och sin förmögenhet till Fairlo, och tillsammans blev de en kraft att räkna med. Dessa allmänna villkor var grundstenen för deras förhållande, en förpliktelse som de höll heligt.

I Fairlo Varda, en kontokredit med en ständigt öppen dörr till kärlekens värld, fann Kredittagaren en skatt som var värd att bevara. De kunde använda sitt Kreditutrymme och njuta av det i sin takt. Men om de någonsin nådde gränsen av sin skuld, visste de att de kunde be om mer tid eller betala sina skulder, så att kärleken alltid skulle förbli stark.

Fairlo Lösa, som erbjöd en chans till omstart, skulle visa sig vara ett nytt kapitel i deras kärlekshistoria. Genom att lösa gamla krediter från Tredje Part, förenades de ännu mer, och deras kärlek växte sig starkare än någonsin.

Kreditgivaren hade höga krav, men dessa krav var som en prövning av kärlekens styrka. Kreditprövningen visade sig vara ett test, ett sätt att mäta deras kärlek till varandra. Kredittagaren, i sitt hjärta, visade att de var redo att bära bördan av sin kärlek och sina förpliktelser.

Innan de fördjupade sin relation, erbjöd Fairlo ett utkast på Kreditavtalet. De såg fram till sin framtid tillsammans, med Betalningsplanen som guide. Kredittagaren visste att de kunde anpassa sig efter förändringar, om det krävdes, och deras kärlek skulle ändå blomstra.

När de båda var redo att ta det avgörande steget, undertecknade de Kreditavtalet. Med sina personliga e-legitimationer (BankID) skrev de på sitt öde. De var bundna av kärlek och förtroende, redo att utforska det okända tillsammans. Men även i denna passionerade union fanns det en chans till ånger, en möjlighet att ändra riktning om så behövdes.

De lovade varandra att vara ärliga och öppna, och att aldrig överge sina löften. De skyddade sina hemligheter och försvarade sin kärlek. De visste att de var de enda för varandra.

Månad efter månad levde de ut sin kärlek genom Månadsbeloppet. De kunde anpassa sig efter förändringar, göra Uttag när de behövde och göra Extraamorteringar för att stärka sin framtid. De visste att om de höll sig tillsammans, skulle de alltid hitta en väg.

Räntan var deras kompanjon, ibland skiftande, men alltid rättvis. Kreditgivaren lovade att vara ärlig om sina planerade räntehöjningar och deras effekt på Månadsbeloppet. Kredittagaren lyssnade och förstod, för i deras kärlek var kommunikation nyckeln.

De visste att det fanns en tid för allt, och Betalningsplanen var deras tidskapsel, som visade dem vägen. De höll noggrann koll på sin ekonomi genom Mina sidor på www.fairlo.se, där de såg sitt kärlekskontoutdrag och sitt skuldsaldo.

Den 25:e i varje månad, när månen var full och nätterna var tysta, mötte de varandra genom autogiro. De visste att om de någonsin saknade en träff, skulle de ha en ny chans nästa dag. Kärleken var starkare än några hindrande stjärnor.

Men ibland var det brist på täckning, och då kom påminnelseavgiften. Kreditgivaren förstod att ingen var perfekt, och de försökte alltid hitta en lösning. Men om Kredittagaren förlorade sig själv i dröjsmål, kunde Kronofogdemyndigheten komma in i bilden, och det skulle bli en annan historia.

Kärlek kan förändras med tiden, och ibland måste man ta ett steg tillbaka. Kreditgivaren hade rätt att säga upp Kreditavtalet om det behövdes, men de ville inte det. De kämpade för sin kärlek.

Ångerrätten var deras säkerhetsnät, om de någonsin tvivlade på sin framtid tillsammans. Om Kredittagaren kände sig osäker, kunde de använda den för att göra en omstart och börja om på nytt.

De visste att de inte kunde låta någon annan komma emellan dem. Överföring av rättigheter och skyldigheter var något som endast de två kunde besluta om. Kärlek skulle inte överlämnas i främmande händer.

Kredittagaren var den viktiga pusselbiten, och Kreditgivaren skulle vara deras beskyddare. De skulle se till att Kredittagaren alltid hade rätt information och att deras kärlek var förenlig med lagen.

Om tiden gick och Kredittagaren ändrade sig, skulle de meddela Fairlo. De ville inte hålla några hemligheter för varandra. Kärlek byggdes på ärlighet och förtroende.

Fairlo lovar att skydda deras personuppgifter, precis som Kreditgivaren skyddade deras kärlek. Men om betalningarna eftersattes allvarligt, om kärlekens låga slocknade, skulle sanningen komma fram, och kreditupplysningsföretag skulle få veta.

De visste att förändringar kunde komma, men om Kredittagaren inte godkände dem, hade de alltid rätten att säga farväl. Kärlek var något som inte kunde påtvingas.

Kreditgivaren och Fairlo var inte ansvariga för händelser bortom deras kontroll. Ibland påverkades de av yttre omständigheter, men de kämpade alltid för att överleva.

Om det uppstod tvister, skulle de lita på svenska domstolar och svensk rättvisa. Men de skulle aldrig förlora bort sig själva i processen. Kärlek var deras främsta mål.

Så fortsatte Kredittagaren och Kreditgivaren sin resa tillsammans, i hälsa och i sjukdom, i rikedom och i fattigdom. De betalade sin ränta, och de älskade varandra. För i denna episka kärlekssaga var det enda som räknades kärlekens oföränderliga kraft. Det fanns aldrig någon avgift för deras kärlek, och deras passion brann evigt stark.

Kontakta en fairness champion.

Maila oss
Fairlo

Fairlo AB Kungsgatan 17, 111 20 Stockholm Org. nummer: 559084-1101

På Fairlo kan du fritt och när som helst ändra månadsbeloppet för att justera totalkostnaden för krediten. Nedan följer räkneexempel på olika återbetalningstider med en kredit om 30 000kr och en nominell ränta på 27%. Det tillkommer aldrig avgifter.

  • Med ett månadsbelopp om 2 881 kr i 12 månader blir den effektiva räntan 30,6% och totalt att återbetala blir 34 566 kr.
  • Med ett månadsbelopp om 1 225 kr i 36 månader blir den effektiva räntan 30,6% och totalt att återbetala blir 44 092 kr.
  • Med ett månadsbelopp om 916 kr i 60 månader blir den effektiva räntan 30,6% och totalt att återbetala blir 54 964 kr.

Vi använder oss av cookies. Läs mer i vår cookie policy

Vi använder oss av cookies för att förbättra vår hemsidas upplevelse. Du kan läsa mer om cookies i vår cookie policy