SEKKI

Kreditgivaren och Kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter

Kreditgivare

Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget (publ)

Adress

Box 173

101 23 Stockholm

E-post

info@nordiska.se

Webbadress

www.n​ordiska.se

Organisationsnummer

556760-6032

Kreditförmedlare

Fairlo AB

Adress

Gamla Brogratan 11

111 20 Stockholm

E-post

kundservice@fairlo.se

Webbadress

www.fairlo.se

Organisationsnummer

559084-1101