Vi använder cookies. Läs mer i vår Personuppgiftspolicy.

SEKKI

Kreditgivaren och Kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter

Kreditgivare

Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget (publ)

Adress

Box 173

101 23 Stockholm

Telefon

08 23 28 00

E-post

info@nordiska.se

Webbadress

www.nordiska.se

Organisationsnummer

556760-6032

I tillämpliga fall:
Kreditförmedlare

Fairlo AB (nedan "Fairlo")

Adress

Gamla Brogatan 11

111 20 Stockholm

E-post

kundservice@fairlo.se

Webbadress

www.fairlo.se

Organisationsnummer

559084-1101